English versionEnglish version

Bejelentkezés

Magyar Anti-Aging Medicina Társaság

A Magyar Anti-Aging Medicina Társaság demokratikus önkormányzattal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet. Az egyesület a 2010. április 21.-én megtartott Közgyűlésen alakult meg.

Az egyesület neve: Magyar Anti-Aging Medicina Társaság
Az egyesület neve angolul: Hungarian Society of Anti-Aging Medicine
Az egyesület székhelye: 1023 Budapest, Mecset u. 10-12. I.2.
Az egyesület: jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet
Besorolási kategória: közhasznú szervezet
Az egyesület képviselője: Dr. Fábián Emília, az egyesület elnöke

Az egyesületet a Fővárosi Bíróság 2010. július 1.-én vette nyilvántartásba. Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint gyakorol törvényességi felügyeletet.
Az egyesület pénzügyi ellenőrzését az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal illetékes szerve látja el.

A Társaság célja és feladatai

Az anti-aging medicina az orvostudományra és orvosi technológiára alapuló multidiszciplináris orvosi szakág, amely a korral kialakuló funkciózavarok, hiányállapotok és betegségek korai megelőzésére, diagnosztikájára és kezelésére irányul.
Az egyesület célja az orvostársadalom különböző szakterületei képviselőinek integrációja és munkájuk koordinálása.
Az egyesület feladatai:

  • az anti-aging diagnosztika, terápia és prevenció szakmai protokolljainak kidolgozása a mindennapi szakmai hasznosítás céljából,
  • tudományos rendezvények szervezése oktatói és képzési tevékenység keretében orvosok és egészségügyi szakemberek számára,
  • ismeretterjesztő előadások tartása laikusok számára,
  • szakirányú tudományos publikációk és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése,
  • együttműködés és kapcsolattartás hazai és nemzetközi szakmai társaságokkal, állami, civil és gazdálkodó szervezetekkel.

A Társaság által folytatott közhasznú tevékenység

Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság tagjai

Az Egyesület tagjai lehetnek magánszemélyek, jogi személyek, vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei.

Az Egyesület tagjai:

  • rendes tagok
  • pártoló tagok
  • tiszteletbeli tagok

Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan magyar állampolgár, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, gazdasági társaság, aki a belépési nyilatkozatot aláírja, az Egyesület alapszabályát elfogadja és vállalja a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését.

Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, gazdasági társaság, amely az Egyesülettel kötött megállapodásban vállalt támogatást az Egyesületnek megfizeti és az Egyesület céljaival egyetért.

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, gazdasági társaság, aki szakmai tevékenységével és az Egyesület erkölcsi támogatásával - az Elnökség megítélése szerint - erre méltó.

Az Egyesületbe való belépés és a kilépés önkéntes, azonban az egyesületi tagság az elnökség általi felvétellel jön létre. A tagsági viszony kilépéssel, törléssel, vagy kizárással szűnik meg. A tagfelvétel kérdésében az elnökség határoz, az elutasító döntés ellen a közgyűléshez lehet fordulni, amelyről a soron következő közgyűlésen kell határozni.